aviweb.sk

Aviweb

Kontakt

Fakturačná adresa / sídlo firmy:

 • Aviweb s.r.o.
  Legionárska 1/b
  831 04 Bratislava
 • IČO: 46886036
 • DIČ: 2023624482
 • DIČ DPH: SK2023624482
 • Bankové spojenie: SLSP a.s.
  Iban: SK8009000000005034563664 
  BIC SWIFT kód: GIBASKBX
  číslo účtu: 5034563664/0900
 • OROS BA 1, OD.  s.r.o.
  Vložka BA 1 č.: 84777/B

Adresa prevádzky:

 • Aviweb s.r.o.
  Ulica 29. augusta 11/c
  811 09 Bratislava
 • +421 948 214 401
  počas otváracích hodín
 • info@aviweb.sk
 • avw.copy@gmail.com

 

Prejsť na začiatok